8/01/2008

လူ နဲ႔ ငါး

ဒီေန႔ ၾသဂုတ္လ ( ၁ )ရက္ေန႔ ..
ကၽြန္ေတာ္ .. ဒီဘေလာ႔မွပဲ Post ဆက္တင္ပါမယ္ ..

ဒီေန႔လည္ ထမင္းစားေနရင္း တစ္ခု စဥ္းစားမိတယ္ဗ်ာ .. ကၽြန္ေတာ္စားတဲ႔ဟင္းက ငါးေၾကာ္ပါ
လူကိုယ္ခႏၶာမွာ အေပ်ာ႔ဆံုးလို႔ တင္စားေလာက္တဲ႔ အရာေလးက
ငါးတစ္ေကာင္မွာ ဘာလို႔မ်ား အမာဆံုးျဖစ္ေနရတာလဲ ..
ကၽြန္ေတာ္က ငါးေၾကာ္စားရင္ တစ္ေကာင္လံုး အ႐ိုးေရာ အသားပါ ၀ါးစားေလ႔ရွိတယ္ ..
ဒါေပမယ္႔ .. တစ္စံုတစ္ခုကို ၀ါးလို႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ္ .. ၾကည့္လိုက္ေတာ႔ ..
လူ႔ကိုယ္ခႏၶာက အေပ်ာ႔ဆံုးအရာျဖစ္ေနတယ္ ..

စဥ္းစားမိၾကရဲ႕လား .. အဲဒါဘယ္ေနရာလဲ .. ဘာျဖစ္လို႔ အဲဒီလို ကြာျခားေနရတာလဲ ..
အေျဖရၿပီဆိုရင္ေတာ႔ .. Comments သာပို႔လိုက္ပါဗ်ာ ..

No comments: