8/27/2008

27.8.2008

ဒီေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္ ( ၂၉ )ႏွစ္ ျပည့္ပါတယ္ ..
ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ႀကီးလာတာကလြဲလို႔ .. ကၽြန္ေတာ႔္ အတြက္ ဘာမွ မထူးပါဘူး ..
အခုထိလည္း ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဘာမွ မဟုတ္ေသးပါဘူး ..
လူေတြကေတာ႔ သတ္မွတ္ၾကတာပဲ ေမြးေန႔ရယ္လို႔ .. ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္ေတာ႔ ေမြးေန႔က 27.8.1979
ဒီေန႔က ( ၂၉ )ႏွစ္ျပည့္တဲ႔ေန႔ ... ေမြးေန႔ မဟုတ္ပါဘူး ..

No comments: