8/20/2008

20082008

အမွတ္တရသက္သက္ပါပဲဗ်ာ ..
ဒီေန႔ ၂၀ ရက္ ၀၈ လ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ...
တနည္းအားျဖင့္ 20082008 ပါတဲ႔ ..
ထူးျခားမႈ ဘာရွိလဲေတာ႔မသိဘူးဗ်ာ ..
ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္ကေတာ႔ ..
ဒီေန႔ အလုပ္အမ်ားဆံုးေန႔ပဲ ....

No comments: