7/31/2008

သတင္းထူး ......

သတင္းထူးဗ်ိဳ႕ .. သတင္းထူး ..
ဟိုဘက္ရပ္ကြက္က လက္မခံလို႔ ..
ဒီကိုပဲ ျပန္ေျပာင္းလာပါၿပီဗ်ာ ..

ေန႔ရက္တစ္ခ်ိဳ႕ လစ္ဟာသြာတယ္ဗ်ာ ..
ဒါေပမယ္႔ .. နည္းပညာေတြ ရလိုက္ပါတယ္ ..
အခုေတာ႔ ဒီမွာပဲ ျပန္ေနဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္ ..
ဟိုဘက္မွာလည္း အိမ္က ေဆာက္ၿပီးသားဆိုေတာ႔ .. တစ္ခါတစ္ခါ သြားျဖစ္မွာပါ ..
လမ္းႀကံဳရင္ သြားၾကည့္ေပါ႔ဗ်ာ .. ေကာင္းခန္႔(ရသ) ဆိုရင္ ဘယ္သူ႔ေမးေမးသိၾကပါတယ္ ..

No comments: