5/24/2008

အႏုသုခုမ အသီးအရြက္

အခုကေတာ႔ .. ခ်စ္စရာ အသီးအရြက္ကေလးပါ
Read More ေတာ႔ ႏွိပ္ဖို႔လိုမယ္ေနာ္ ..

No comments: