5/15/2008

သီခ်င္းေလးပါ

မင္းေလးကို အရာရာထက္ပို ၿပီး ကိုအနားရွိေစခ်င္ တာပါ . . .

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ . . .
ေကာင္းခန္႔(ရသ)

No comments: