5/19/2008

ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ

အႏႈိင္းမဲ႔ ေမတၱာေတာ္ျဖင့္ . အတုမရွိကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား . .
ပူေဇမိ . . ပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ျမတ္ဘုရား . . .

ဒီေန႔ ထူးျမတ္လွစြာေသာ ကဆုန္လျပည့္ေန႔
ဗုဒၶ၀င္ မွာ မပါမျဖစ္ ထူးျမတ္စြာပါ၀င္ေသာ ေန႔
ထူးျမတ္ေသာေန႔

ဒီေန႔

ကဆုန္လျပည့္ေန႔


ဦးႏွိမ္႐ိုက်ိဳး လက္စံုမိုး . . ရွိခိုးပူေဇာ္ပါ၏ . .
ေကာင္းခန္႔(ရသ)

No comments: