5/24/2008

ေကာင္းခန္႔ .. ဘယ္မွာလဲ ..

တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ပိုစ္႔အသစ္တင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း တျခားသူေတြရဲ႕ ဘေလာ႔ေတြကို လိုက္ဖတ္မိတယ္ ..
အမ်ားစုကေတာ႔ .. နာဂစ္နဲ႔ ႏွစ္ပါးသြားေနၾကေလရဲ႕ ..
တခ်ိဳ႕ေတာ႔ .. ျမန္မာျပည္အတြက္ ႀကိဳးစားတိုက္ပြဲ၀င္ေနေလရဲ႕ ..
တခ်ိဳ႕က .. ကဗ်ာေတြ . စာေတြ ေရးဖြဲ႕ေနေလရဲ႕ ..
နာဂစ္အတြက္ ႀကိဳးစားေနသူေတြကို အားက်ပါရဲ႕ .. အားေပးပါ၏ ..
ျမန္မာျပည္အတြက္ ႀကိဳးစာေနသူေတြကို အားက်ပါရဲ႕ .. အားေပးပါ၏ ..
ကဗ်ာေတြ စာေတြေရးေနသူေတြကို အားက်ပါရဲ႕ .. အားေပးပါ၏ ..
အင္း ...
ေကာင္းခန္႔ . . တစ္ေယာက္ ဘာလုပ္ေနလဲ .. ဘယ္ေရာက္ေနလဲ ..
သူမ်ားေတြ နာဂစ္အတြက္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ သူ မပါ ပါလား ... ဘာျဖစ္လို႔ ေဘးေရာက္ေနတာလဲ ..
သူမ်ားေတြ ျမန္မာျပည္အတြက္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ သူ မပါ ပါလား .. ဘာျဖစ္လို႔ ေရွာင္ေနတာလဲ ..
သူမ်ားေတြ ကဗ်ာ/စာ ေရးေနခ်ိန္မွာ သူ မပါ ပါလား .. ဘာျဖစ္ေနလဲ .. ခံစားခ်က္ေတြ မရွိဘူးလား ..
အင္း ..
စဥ္းစားစရာပဲ ..

No comments: