5/27/2008

စတင္ခံစားျခင္း . .

ရသစာေပ ဘာသာရပ္ကို ေက်ာင္းမွာသင္ၾကားခဲ႔ရစဥ္က
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္မွ ေရးဖြဲ႕ခဲ႔ျခင္းမရွိတဲ႔ အတြက္ ပါေမာကၡ ဆရာမႀကီးေျပာတဲ႔ စကားတစ္ခြန္းကို အမွတ္ရမိတယ္ ..
`` ကဗ်ာဆိုတာ ခံစားမႈကေန ျဖစ္ေပၚလာတာ . . . မင္းကဗ်ာေရးလို႔မရတာက မခံစားတတ္ေသးလို႔ . . .
ခံစားမႈဆိုတာက အခ်စ္ရွိမွျဖစ္မွာ ... အဲဒီအတြက္ မင္းကဗ်ာေရးလို႔ရေအာင္ .. ခံစားမႈကို နားလည္ေအာင္ ..
ရည္စားထားပါ .. အခ်စ္ရွိမွ ကဗ်ာဆိုတာ လွပလာမွာ ..´´
အခုကၽြန္ေတာ္ .. ကဗ်ာ စတင္ေရးသားမိပါၿပီ ..
တနည္းအားျဖင့္ .. အခ်စ္ကို ခံစားမိလာၿပီ ..
ကၽြန္ေတာ႔ ႏွလံုးသား လႈပ္ရွားလာပါၿပီ . .. ...
သူ႔ ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ရင္မွာ ကဗ်ာျမစ္တစင္း စီးဆင္းေနဦးမွာပါ . . .

ေကာင္းခန္႔(ရသ)
အေ၀းကခ်စ္သူကို ရည္ရြယ္ေရးသားမိပါသည္။

No comments: