11/21/2008

ေယာက္်ား & မိန္းမ Different

- အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အကြက္ႀကိဳျမင္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ထိုအခ်က္ကို ႀကိဳသိထား၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တစ္ပတ္႐ိုက္ၾကကုန္၏။
- အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ အမွားမ်ားစြာရွိသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား၌မူ အမွားႏွစ္ခုသာရွိ၏။ ယင္းမွာ ထင္ရာစြပ္ေျပာျခင္းႏွင့္ ထင္ရာစြပ္လုပ္တတ္ျခင္းပင္။
- မိန္းမျဖဳန္းႏိုင္သည့္ ေငြပမာဏထက္ ၀င္ေငြပိုရွာျပႏိုင္သူမွာ အာဂေယာက္်ားမည္၏။ ထိုေယာက္်ားမ်ိဳးကို ရေအာင္ရွာယူႏိုင္သူကား အာဂမိန္းမ မည္၏။
- အျပင္ထြက္လည္ရမည္ဆိုလွ်င္ မိန္းမမ်ား အလွျပင္ရန္ ၀န္မေလးၾကေပ။ အိပ္ခန္းတြင္း၀င္ရမည္ဆိုရင္ ေယာက္်ားမ်ား မိတ္ကပ္လိမ္းရန္ လိုအပ္လွ်င္ပင္ လက္မတြန္႔။
- အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဦး၏ အခ်စ္ဦးျဖစ္လိုၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာမူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဦး၏ ေနာက္ဆံုးခ်စ္သူသာ ျဖစ္လိုၾကသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ခ်စ္ဦးသူမျဖစ္ရသည့္တိုင္ စိတ္ပ်က္ရန္ မလိုေပ။ ပထမဆံုးခင္ပြန္းသည္ ျဖစ္ခြင့္ရွိ၍ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာလည္း ေနာက္ဆံုးခ်စ္သူမျဖစ္ရလွ်င္လည္း ၀မ္းမနည္းသင့္ေပ ေနာက္ဆံုးမိန္းမျဖစ္ရျခင္းကပင္ ကံေကာင္းေန၍ျဖစ္သည္။
- မိန္းမတစ္ဦးမွာ ေယာက္်ားက ၎ကို ခ်စ္ေနရန္သာ လိုလားသည္။ ၎အား နာလည္းမႈေပးျခင္းကို မလိုလား။ ေယာက္်ားတစ္ဦးမွာ မိန္းမတစ္ဦးက ၎ကို ခ်စ္ေနမည္ကို မလိုလား။ ၎အား နားလည္မႈေပးျခင္းကိုသာ လိုလား၏။
- အခ်စ္ဆိုသည္မွာ မိန္းမတစ္ဦးအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားတစ္ဦးအတြက္မူ ႀကိဳတင္ပိုင္ဆိုင္မႈ တစ္ရပ္သာျဖစ္၏။
- မိန္းမက နည္းနည္းသာခ်စ္ၿပီး နားလည္မႈ မ်ားမ်ားေပးမည္ဆိုလည္ ေယာက္်ားက ေက်နပ္သည္။ ေယာက္်ားက မ်ားမ်ားခ်စ္ၿပီး နားလည္မႈ မ်ားမ်ားေပးမွသာလွ်င္ မိန္းမက ေက်နပ္သည္။
- မိန္းမမ်ားမွာ အေျပာင္းအလဲ လုပ္လို၍ လက္ထပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားမ်ားမွာ ဘာမ်ားေျပာင္းလည္းမည္နည္းဟု ေမွ်ာ္လင့္၍ လက္ထပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ ဘာမွ မထူးမွန္း သိကုန္က်သည္။
- လက္ထပ္ၿပီး ေယာက္်ားမ်ားမွာ လက္မထပ္ရေသးသည့္ ေယာက္်ားမ်ားထက္ အသက္ပိုရွည္ၾကသည္။ ေသခ်င္စိတ္လည္း ပိုမ်ားၾက၏။

ေလာေလာဆယ္ .. ကိုယ္တိုင္ေရးေတြ မတင္ျဖစ္ေသးေတာ႔ ေကာ္ပီေလးေတြပဲ တင္လိုက္ဦးမယ္ေနာ္ ..
ျမန္မာက်ဴးပစ္က ေတြ႕လို႔ ဖတ္မိတာေလးေတြ ျပန္မွ်တာ ..

No comments: