11/28/2008

ငါမုန္းတဲ႔အထဲ မင္းမပါေစနဲ႔

႐ုပ္ေခ်ာတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ... ႐ုပ္ဆိုးတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ...
ပညာအရမ္းတတ္တဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ... ပညာလံုး၀ မတတ္တဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ...
ပိုက္ဆံခ်မ္းသာတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ... ပိုက္ဆံမရွိတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ...
စီးပြားရွာေတာ္တယ္ဆိုတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ... စီးပြားေရးနားမလည္တဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ...
လည္လြန္းတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ... ႐ိုးအလြန္းတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ...
ဂုဏ္ရွိန္ႀကီးတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ... ဂုဏ္မရွိတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ...
သေဘာထားႀကီးတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ... သေဘာထားေသးသိမ္တဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ...
သ၀န္ေၾကာင္တဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ... သ၀န္မတိုတတ္တဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ...
ျပတ္သားလြန္းတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ .. ေတြေ၀တတ္တဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ...
ေနရာတကာ သိတတ္လြန္းတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ... ဘာမွ မသိတတ္တဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ...
ငါ႔ကို ခ်စ္လြန္းတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ... ငါ႔ကို မုန္းတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ...
ငါ႔ကို အားကိုးစိတ္မရွိတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ... ငါ႔ကို မွီခိုလိုစိတ္ရွိတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ...
ေဒါသႀကီးတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ... ေလာဘႀကီးတဲ႔ မိန္းမဆို - ငါမုန္းတယ္ ...


ငါ မင္းကို ခ်စ္ခဲ႔တုန္းက .. မင္းမွာ ငါမုန္းတဲ႔ အခ်က္ေတြ တစ္ခုမွ မပါဘူး ....
အခု .. ... ....
မင္းကို ခ်စ္ခဲ႔မိတဲ႔ - ငါ႔ကိုယ္ ငါလည္း မုန္းတယ္ ..

No comments: