7/15/2008

ေၾကာ္ျငာခ်က္

ကၽြန္ေတာ္ မၾကာခင္ အိမ္ေျပာင္းပါေတာ႔မယ္ ..
ဒီေနရာ .. ဒီေဒသေလးကို ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္သက္သေဘာက်မိပါတယ္ ..
ဒါေပမယ္႔ .. ေခတ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားအရ ကၽြန္ေတာ္ အျခားရပ္ကြက္တစ္ခုကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ စီစဥ္ေနပါၿပီ ..
အလည္လာေရာက္တဲ႔ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကိုလည္း အိမ္သစ္ ေနရာသစ္မွ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ..
ဒီေနရာ .. ဒီေဒသမွာလည္း ဆက္လက္ေနျဖစ္ရင္ ေနျဖစ္ဦးမွာပါ ..
ကၽြန္ေတာ္က ဒီေဒသမွာ ေမြးဖြားခဲ႔သူပါ ..
ဒါ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ေမြးရာဇာတိပါ ..

No comments: