6/18/2008

ခ်စ္ေမ ေမြးေန႔

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ျဖစ္ပါေစ ..
ေမေမ ..
ဒီေန႔ နယုန္လျပည့္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ႔ ခ်စ္ေမေမရဲ႕ ေမြးေန႔မွာ
အေ၀းကေနပဲ ရွိခိုး ကန္ေတာ႔လိုက္ပါတယ္ ...
ေမေမ ..
စိတ္၏ က်န္းမာျခင္း .. ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျဖင့္ ..
အစဥ္ထာ၀ရ ျပည့္စံုႏိုင္ပါေစ ..
ခ်စ္ေသာ မိသားစုနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရွိႏိုင္ပါေစ ..

No comments: