6/13/2008

စိတ္ကူးသက္သက္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ခ်င္တဲ႔ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ဘာေတြ လုိအပ္လဲ ..
- ေငြေၾကး
- အတတ္ပညာ
- အသိပညာ
- ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ
အဲဒါေတြက လူတိုင္း ေျပာေနၾကစကားလံုးေတြ
သူ႔အျပင္ တျခားအေၾကာင္းအရာေတြ ရွိႏိုင္ဦးမလား ..
ၿပီးေတာ႔ .. ေငြ(၁၀၀)ရွိတဲ႔ လူတစ္ေယာက္က
(၂၀၀)တန္ လုပ္ငန္းလုပ္ရမလား .. (၅၀)တန္လုပ္ငန္းလုပ္ရမလား ..
လုပ္ငန္းႀကီးႀကီးလုပ္ရင္ အျမတ္မ်ားမ်ားရမယ္ .. အေၾကြးမ်ားမ်ားတင္မယ္ ..
လုပ္ငန္းေသးေသးဆိုရင္ေတာ႔ ခ်မ္းသာမယ္အေျခ မျမင္ဘူး ..
ေၾကြးတင္ခံၿပီး သူေဌးလုပ္မလား .. ရသေလာက္နဲ႔ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ႏိုင္မလား ..
လူတိုင္းကေတာ႔ (၁၀၀)ရွိရင္ (၂၀၀)တန္လုပ္ခ်င္ၾကတာပဲေနာ္ ..
အလုပ္တစ္ခုကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ လုပ္ခ်င္တယ္ ..
အရင္းအႏွီးလည္းမရွိဘူး .. အတတ္ပညာလည္းမရွိဘူး .. ဘာမွလည္းနားမလည္ဘူး ..
လုပ္ငန္းႀကီးႀကီးလည္းလုပ္ခ်င္တယ္ .. အေၾကြးတင္မွာလည္းေၾကာက္တယ္ .. ခ်မ္းသာခ်င္တယ္ ..
လူတိုင္းကေတာ႔ ေျပာမွာပဲ ...
အ႐ူး လို႔ . . .

No comments: