6/24/2008

ဆႏၵရွိမွ ဖြင့္ၾကည့္ပါ ..

မထင္မွတ္ဘဲ .. မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရလိုက္တဲ႔ ဖိုင္ေတြပါ .. ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာစိုးလို႔ ဒီမွာပဲ သိမ္းထားမယ္။
သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ မွ်ေ၀ပါတယ္ ..
Kama-sutra Position.pdf
Kama Sutra.pdf
Sex Mummies.pdf

ျမန္မာ မိန္းကေလး အမ်ားစုက သူတို႔နဲ႔ မသက္ဆိုင္သလို ေနတယ္ ..
ဒါေပမယ္႔ သိသင့္တယ္လို႔ ယူဆတဲ႔အတြက္ ဆႏၵရွိရင္ Download ခ်ၿပီးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္ ..

1 comment:

Nanda said...

hello,bro.
i can't down this PDFs.
pls sent me this fils.
if you have time.

your fri,

nandawk@gmail.com