12/22/2008

စားသတိ .. သြားသတိ

သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ .. ဒီလိုေခတ္ႀကီးထဲမွာ .. ဒီလိုမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီးေနာ္ ..
မိုးက်ေရႊကိုယ္ဆိုဒ္ထဲက ရတာေလးျပန္မွ်တာ ..

No comments: