12/13/2008

လျပည့္ည ၏ ပံုရိပ္

လျပည့္ညမွာ လကို ဓါတ္ပံု႐ိုက္ရင္း .. စိတ္ထဲမွာ မေက်နပ္ႏိုင္ .. နည္းမ်ိဳးစံုေအာင္ ႐ိုက္ၾကည့္သည္ ..
လိုခ်င္သည့္ပံုစံမရ .. အျပင္မွာ မ်က္ေစ႔နဲ႔ ျမင္ေနရသလို .. လထဲမွာရွိေနတဲ႔ အရိပ္ေတြပါေအာင္ ႐ိုက္ခ်င္ခဲ႔သည္။
ဘယ္လိုပဲ ႐ိုက္႐ိုက္ ဒီလိုပံုစံမ်ိဳးပဲ ႐ိုက္လို႔ရသည္ ..


ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ထဲမွာ မေက်နပ္ႏိုင္ .. အျခားသူေတြ ႐ိုက္ထားတာ ေတြ႕ဖူးပါသည္။ လျပည့္ညမွာ လကို လွေအာင္႐ိုက္ၾကသည္ .. ကၽြန္ေတာ္ ႐ိုက္လို႔မရ။ ကၽြန္ေတာ္႔ ကင္မရာေၾကာင့္ဟု ထင္မိသည္။ အျခားသူေတြ ႐ိုက္ထားတာကို ျပန္ၿပီးေလ႔လာၾကည့္မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ပညာတစ္ခု ရလိုက္ပါသည္ ..
ကၽြန္ေတာ္လည္း လကို လွေအာင္ ႐ိုက္တတ္ပါၿပီ .. ေဟာ ၾကည့္ပါဗ်ာ .. ကၽြန္ေတာ္ ႐ိုက္ထားတဲ႔လမင္းႀကီး ..

အေျဖသိလိုက္ရတဲ႔အခ်ိန္မွာ ည (၁၂)နာရီ တိတိရွိပါၿပီဗ်ာ ..

No comments: