12/11/2009

http://cupidlove.ning.com/ ဖိတ္ေခၚပါသည္

http://cupidlove.ning.com/
ခ်စ္သူရွာလိုသူမ်ားအတြက္
ေနရာသစ္ေလးတစ္ခု ဖန္တီးထားပါတယ္ ..
အခ်စ္သန္႔သန္႔သီသန္႔ေလး ရည္ရြယ္ထားပါတယ္ ..
ကူညီပါ၀င္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါသည္

No comments: