1/01/2010

ႏွစ္သစ္လက္ေဆာင္

... ႀကိဳတင္သတိ အက်ိဳးရွိ ...

တစ္ေန၀င္လ်က္ . တစ္ေနထြက္ . ေန႔ရက္နာရီ ကုန္ခဲ႔ၿပီ ...
နာရီေတြေျပာင္း . ရက္ေတြေႏွာင္း . လေပါင္းဆင့္ဆင့္ တက္ခဲ႔ၿပီ .....
လေပါင္းစုေထြ . ကုန္လြန္ေပ . သစ္ေ၀တစ္ႏွစ္ ဆန္းေတာ႔မည္ ...
တႏွစ္ဆန္းလွ်င္ . ငါ႔အသြင္ . တြင္တြင္ဆန္းစစ္ ၾကည့္သင့္ၿပီ ...
တစ္ႏွစ္တာတြင္ မဆင္ျခင္ . ေပ်ာ္ခ်င္သမွ် . ေပ်ာ္ခဲ႔သည္ ..
တစ္ႏွစ္တာတြင္ မဆင္ျခင္ . ေမာ္ခ်င္သမွ် . ေမာ္ခဲ႔သည္ ...
အရြယ္ခ်င့္ေသာ္ ေတာ္သင့္ေနာ္ . ေပ်ာ္ေမာ္အႂကြား . နားသင့္ၿပီ ..
ေပ်ာ္ေမာ္မကင္း . ေမ႔ေလ်ာ႔ျခင္း . ေသမင္းငါ႔ကို ညႇင္းေတာ႔မည္ ။
ေသမင္းလက္တြင္ မေရာက္ခင္က . ႀကိဳတင္စဥ္းစား ျမတ္တရား . ႀကိဳးစားသင့္လွၿပီ ....။

ယခုပင္လွ်င္ မအိုခင္ ႀကိဳတင္ေကာင္းမႈ ႀကိဳးစားျပဳေလာ႔ ..
ယခုပင္လွ်င္ မနာခင္ ႀကိဳတင္ေကာင္းမႈ ႀကိဳးစားျပဳေလာ႔ ..
ယခုပင္လွ်င္ မေသခင္ ႀကိဳတင္ေကာင္းမႈ ႀကိဳးစားျပဳေလာ႔ ..

1.1.2010 မနက္ေနထြက္ခ်ိန္ ေရႊတိဂံုဘုရားကို သြားခဲ႔ခ်ိန္မွာ အေရွ႕ဘက္မုခ္
နဲ႔ ေတာင္ဘက္မုခ္ၾကားက ေအာင္ေရႊထီးအဖြဲ႔က ေရးသားလွဴဒါန္းထားတဲ႔
စာသားေလးကို သေဘာက်မိလို႔ ႏွစ္သစ္ကူးလက္ေဆာင္အျဖစ္ ဒီပို႔စ္ကို
တင္လိုက္ပါတယ္ ..

ႏွစ္သစ္မွသည္ .. ႏွစ္မ်ားဆီသို႔ .
ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းသာယာ ရွိၾကပါေစ .. ေတာင္းဆုေခၽြသည္ ...။
ေကာင္းမႈ အေထြေထြရၾကပါေစ .. အမွ်ေ၀သည္ .. မ်ားလူ သာဓု ေခၚေစေသာ္၀္ ........ ။

No comments: