2/01/2009

ဇနီးေလာင္း မိန္းမေကာင္း

ေရြးခ်ယ္ရမည့္ မိန္းမေကာင္း ၊ ရွာေဖြရမည့္ ဇနီးေလာင္း
ဆရာ ဦးထြန္းလွ ေရးထားတဲ႔ စာအုပ္ေလးပါ ..
ဒီေနရာမွာ Download လုပ္ပါ ။

No comments: